home | Udruge
ALBANSKO
BOŠNJAČKO
CRNOGORSKO
MAĐARSKO
MAKEDONSKO
ROMSKO
SLOVENSKO
SRPSKO
TALIJANSKO
Nova rubrika
Udruge
> Udruge nacionalnih manjina
Važni dokumenti
> Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
> Odluka o proglašenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina
> Sporazum o osnivanju koordinacije VNM
> Statut Grada Rijeke
Korisni linkovi
> Vijeće Europe
> Europski sud za ljud. prava
> Vlada RH
> Ured za nacionalne manjine
> HHO za ljudska prava
Javite se
Kontakt podaci
Mapa weba
Arhiva
Udruge nacionalnih manjina


1.   Bošnjačka nacionalna zajednica za Primorsko-goransku županiju

Vodovodna 15b

tel/fax: 337-284
      mob.: 0919352506

Predsjednik: Samir Galijašević
      e-mail: bosnjacka.zaj.pgz@gmail.com   

 

2.   Demokratska zajednica Mađara

Jelačićev trg 1/IV

tel/fax: 330 -311

Predsjednica: Eva Viola
      e-mail: eva.viola2@gmail.com

 

3.   Češka beseda

Ćićarijska 20

tel: 269-344

Predsjednica: Franciska Husak
      e-mail: info@ceskabesedarijeka.hr
      www.ceskabesedarijeka.hr

 

4.   KUD “Fratellanza”

Uljarska 1

tel: 321- 999

fax: 212-238

 

5.   Kulturno-prosvjetno društvo Rusina i Ukrajinaca "Kaljina"

Kučićki put 31

tel: 254-533

Predsjednica: Slavica Dudaš
      e-mail: kaljina_rijeka@yahoo.com

 

6.   Kulturno-prosvjetno društvo Rusina i Ukrajinaca “Rušnjak” PGŽ

Branka Laginje 39

51211 Matulji

tel: 275-418, 407-391

Predsjednik: Vladimir Provči
      e-mail: vladimir.provci@gmail.com

 

7.   Mađarska kulturna udruga “Baross”

Kozala 26

tel: 514-728

fax: 272-707

Predsjednica: Erzsebet Kolar

e-mail: barossi@ri.t-com.hr 

 

8.   Matica Slovačka u Republici Hrvatskoj

      Ogranak Rijeka

      Korzo 35
tel: 336-756

Predsjednica: Miroslava Gržinić

e-mail: matica.slovacka@ri.t-com.hr 
      www.savez-slovaka.hr 

 

9.   Nacionalna zajednica Crnogoraca Rijeka

      Križanićeva 2/1

tel/fax: 371-003

Predsjednik: Jovan Abramović

e-mail: nzcgri@ri.t-com.hr

 

10. Poljska kulturna udruga “Fryderyk Chopin”

      Korzo 35

tel: 214- 707

      Predsjednica: Lilliana Hanna Tolj

e-mail: chopin.ri@ri.t-com.hr 

 

11. Romski teatar "Chaplin"

      Vodovodna 35

 

12. Slovenski dom – KPD “Bazovica” Rijeka

Podpinjol 43

tel: 215-406

fax: 334-977

Predsjednik: dr.sc. Jasmina Dlačić

e-mail: slovenski-dom-ri@ri.t-com.hr

www.bazovica.hr


13. Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta” Rijeka

Trg Sv. Barbare 1

tel: 330-867
      fax. 330-873

Predsjednica: Biljana Milošević
       e-mail: prosvjeta_rijeka@yahoo.com

www.skdprosvjeta.com

 

14. Udruga Aškalija PGŽ

Plase 64B

tel: 251 – 189

Predsjednik: Sadik Krasnić


15. Udruga mladih Roma Rijeka "Romska budućnost"

Emilija Randića 16

Predsjednik: Etem Fazli
      tel. 0922168995
      e-mail: etem67@gmail.com

16. Udruga Roma-Rijeka

Giordano Bruno 16

Predsjednik: Ismet Mutiši

 

17. Udruga žena Romkinja “Bolji život”   
 

18. Zajednica Albanaca Primorsko-goranske županije

Pavlinski trg 5

tel: 337-529

Predsjednica: Ermina Lekaj Prljaskaj 
      e-mail: ermina_lekaj@hotmail.com  

 

19. Udruga Makedonsko kulturno društvo “Ilinden”

Matačićeva 5

tel: 312-029
fax: 312-175

Predsjednica: Ilija Hristodulov

e-mail: ilinden@ri.t-com.hr  

 

20. Zajednica Roma “Romsko jedinstvo”

Blaža Polića 2

tel/fax: 211-542

Predsjednik: Surija Mehmeti
      e-mail: romsko.jedinstvo@ri.t-com.hr

 

21. Zajednica Srba

Krešimirova 8/I

tel: 332 178
      Predsjednik: Milan Popadić

      e-mail: zsr@ri.t-com.hr

 

22. Zajednica Talijana Rijeka

      Uljarska 1

tel: 321- 999

fax: 212-238

Predsjednica: Orietta Marot

e-mail: circolo@comunita-degli-italiani-fiume.hr

 

23. Židovska omladina Rijeke - SIMHA

Ive Marinkovića 10

Predsjednik: Filip Kohn

 

24. Zajednica Crnogoraca Primorsko-goranske županije

      Pomerio 22

      tel/fax: 323-155

      Predsjednik: Ljubo Radović
      e-mail: montenegrina@ri.t-com.hr  

      www.montenegro-rijeka.hr  

 

25. Ruski dom - Udruga ruske nacionalne manjine u PGŽ-u
      Strossmayerova 2/c
      mob.: 0911216098
      Predsjednica: Natalia Marčelja
      e-mail: cro.rus@mail.com


26. Udruga mladih Bošnjaka i prijatelja Grada Rijeke i PGŽ
      Zagrebačka 6a
      tel.: 337-284
      Predsjednica: Vildana Semić
      e-mail: umbipripgz@gmail.com

27. Kulturno-umjetničko društvo "Bosna Rijeka"
      Zagrebačka 16a
      tel: 312-072
      Predsjednik: Vinko Stamenić

28. Njemačko-austrijska unija
      Tizianova 1
      Predsjednik: Kristijan Grunhut
      www.dounau.com
      e-mail: info@dounau.com 
      p@dounau.com

 

 

 

 

 

 

Pretraživanje
Anketa
Da li ste upoznati sa radom Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku?*
Da
Ne
Nikad čuo/čula