Home » Vijeće albanske nacionalne manjine za Grad Rijeku

Vijeće albanske nacionalne manjine za Grad Rijeku

VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU

KESHILLI I PAKICES TE KOMBIT SHQIPETAR PER QYTETIN E RIJEKES

 • ADRESA: Pavlinski trg 5
 • TEL: 315-181
 • FAX: 315-181
 • E-mail: info@urar-sahatciu.hr
 • web: www.alb-ri.org

ČLANOVI VIJEĆA:

 1. MITHAT SAHATČIU, predsjednik
 2. EJUP HISENAJ, zamjenik predsjednika
 3. FANI SHAHINI
 4. SUADA SHAHINI
 5. TON MARKU
 6. FANNOL SHAHINI
 7. SAMI BEKAJ
 8. BELINDA DEJHALLA
 9. LJENA OROŠI
 10. DIJANA SAHATČIU
 11. ANTONETA VILIĆ
 12. JUSUF JAŠARI
 13. IBRAHIM JAŠARI
 14. MUTALIP JAŠARI
 15. PATRICIJA KATIĆ
Na vrh