Home » Vijeće crnogorske nacionalne manjine za Grad Rijeku

Vijeće crnogorske nacionalne manjine za Grad Rijeku

 • ADRESA: Križanićeva 2/I
 • TEL: 371-003
 • FAX: 371-003
 • e-mail: nzcgri@hi.t-com.hr

ČLANOVI VIJEĆA

 1. DUŠANKA BEŠLIĆ, predsjednica
 2. SANJA LAKIĆ, zamjenica predsjednice
 3. ALEKSA JOKIĆ
 4. DRAGUTIN LAKIĆ
 5. NIKOLA LUČIĆ
 6. DANICA LAKIĆ
 7. LUKA BEŠLIĆ
 8. MILOŠ BULATOVIĆ
 9. LIDIJA GAŠPARAC
 10. ČEDOMIR JANKOVIĆ
 11. ČEDOMIR KARANIKIĆ
 12. PETAR KUMBUROVIĆ
 13. MIROSLAV BUBANJA
 14. MARJANA KOTRI
 15. VASILIJA VUKOSAVOVIĆ
Na vrh