Home » Vijeće mađarske nacionalne manjine za Grad Rijeku

Vijeće mađarske nacionalne manjine za Grad Rijeku

VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU
RIJEKA VAROS MAGYAR KISEBBSEGI ONKORMANYZATA

 • ADRESA: Trg bana Jelačića 1/IV
 • TEL: 330-311
 • FAX: 330-311
 • e-mail: eva.viola2@gmail.com

ČLANOVI VIJEĆA

 1. prof. dr. sc. TIBOR POGANJ, predsjednik
 2. ANA VLASTELIĆ, zamjenica predsjednika
 3. PIROŠKA ARVAI
 4. JOŽEF HORVAT
 5. EMIL VIOLAELA
 6. ARVAI ŠPIGL
 7. EDITA CIMERMAN
 8. KARLO FORGO
 9. ISTVAN DEMETER
 10. IZABELA KOŽUL
 11. EVA-VIKTORIA SUPERINA
 12. TEREZIA EDELENJI
 13. PIROŠKA SCOTTI
 14. ANIKO SMILJANIĆ
 15. SILVIJA VESELINOVIĆ
Na vrh