Home » Vijeće makedonske nacionalne manjine za Grad Rijeku

Vijeće makedonske nacionalne manjine za Grad Rijeku

VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU
SOVET NA MAKEDONSKOTO NACIONALNO MALCINSTVO ZA GRAD RIJEKA

 • ADRESA: Matačićeva 5
 • TEL: 312-029
 • FAX: 312-175
 • E-mail: vanda.kalic@gmail.com

ČLANOVI VIJEĆA

 1. VANĐA KALIĆ, predsjednica
 2. ILIJA HRISTODULOV, zamjenik predsjednice
 3. VELIMIR LOZANOVSKI
 4. VASA LIVAJIĆ
 5. LENA PEŠUN
 6. VERA RIBARIĆ
 7. TATJANA TANEVSKI
 8. ZVONKO TANEVSKI
 9. MAGDA DINOVA
 10. STOJANKA IVŠIĆ
 11. DRAGICA MALINIĆ
 12. ILIJA MLADENOV
 13. DRAŽEN TODOROVSKI
 14. SANDA TRENEVSKA-HRELJAC
 15. SPASENA MLADENOVA
Na vrh