Home » Vijeće makedonske nacionalne manjine za Grad Rijeku

Vijeće makedonske nacionalne manjine za Grad Rijeku

VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU
SOVET NA MAKEDONSKOTO NACIONALNO MALCINSTVO ZA GRAD RIJEKA

 • ADRESA: Matačićeva 5
 • TEL: 312-029
 • FAX: 312-175
 • e-mail: vijmaknacmanjine.ri@optinet.hr

ČLANOVI VIJEĆA

 1. SANDA TRENEVSKA-HRELJAC, predsjednica
 2. LIDIJA BOŽIĆ, zamjenica predsjednice
 3. MAGDA DINOVA
 4. ILIJA HRISTODULOV
 5. VELIMIR LOZANOVSKI
 6. IVAN DUNOSKI
 7. STOJANKA IVŠIĆ
 8. ILIJA MLADENOV
 9. ZVONKO TANEVSKI
 10. VASA LIVAJIĆ
 11. DRAGICA MALINIĆ
 12. VANCHO MILCHOV
 13. SPASENA MLADENOVA
 14. LENA PEŠUN
 15. DRAŽEN TODOROVSKI
Na vrh Skip to content