Home » Vijeće romske nacionalne manjine za Grad Rijeku

Vijeće romske nacionalne manjine za Grad Rijeku

VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU
ĆIDINIPE ROMENGORO NACIONALNIKANO MINJORITETI E FORESKO RIJEKAKORO

 • ADRESA: Zanonova 1B
 • TEL: 211-542
 • FAX: 211-542
 • e-mail: romsko.jedinstvo@ri.t-com.hr

ČLANOVI VIJEĆA

 1. SURIJA MEHMETI, predsjednik
 2. ESAD JAŠARI, zamjenik predsjednika
 3. ĐEMILJE JUSUFI
 4. SAMI JUSUFI
 5. FARUK RIFATI
 6. ĐANI AVDO
 7. NUSRET KARADŽA
 8. SENDI KARADŽA
 9. ALIE MEHMED
 10. ČEZIBAN MEHMETI
 11. NEVRUZ MEHMETI
 12. NERGIZA RIFATI
 13. MURAT MEHMED
 14. ROZANA MEHMETI
 15. ĐEVDET NEZIRI
Na vrh Skip to content