Home » Vijeće romske nacionalne manjine za Grad Rijeku

Vijeće romske nacionalne manjine za Grad Rijeku

VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU
ĆIDINIPE ROMENGORO NACIONALNIKANO MINJORITETI E FORESKO RIJEKAKORO

 • ADRESA: Giordano Bruno 16
 • TEL: 211-542
 • FAX: 211-542

ČLANOVI VIJEĆA

 1. ISMET MUTIŠI, predsjednik
 2. ISMET MAHMUT, zamjenik predsjednika
 3. ŠIVAZET AJDINI
 4. ISMET TATARI
 5. JANOŠIK BEGANAJ
 6. ASLAN RIZA
 7. ORHAN BAHTIRI
 8. AFRODITA BEGANAJ
 9. NEHAT GJEMAILI
 10. JASMINKA MEHMEDOVIĆ
 11. ŠABAN AJDINI
 12. REFKI MUSTAFA
 13. RAIM RAHMONI
 14. NENAD DIBRANI
 15. SURIJA MEHMETI
Na vrh