Home » Udruge nacionalnih manjina

Udruge nacionalnih manjina

Demokratska zajednica Mađara
Jelačićev trg 1/IV
tel/fax: 330 -311
Predsjednica: Eva Viola
e-mail: eva.viola2@gmail.com

Češka beseda
Ćićarijska 20
tel: 269-344
Predsjednica: Franciska Husak
e-mail: info@ceskabesedarijeka.hr
www.ceskabesedarijeka.hr
Column 2 info here

Bošnjačka nacionalna zajednica za Primorsko-goransku županiju
Vodovodna 15b
tel/fax: 337-284
mob.: 0919352506
Predsjednik: Samir Galijašević
e-mail: bosnjacka.zaj.pgz@gmail.com

Demokratska zajednica Mađara
Jelačićev trg 1/IV
tel/fax: 330 -311
Predsjednica: Eva Viola
e-mail: eva.viola2@gmail.com

Češka beseda
Ćićarijska 20
tel: 269-344
Predsjednica: Franciska Husak
e-mail: info@ceskabesedarijeka.hr
www.ceskabesedarijeka.hr

KUD “Fratellanza”
Uljarska 1
tel: 321- 999
fax: 212-238

Kulturno-prosvjetno društvo Rusina i Ukrajinaca “Kaljina”
Kučićki put 31
tel: 254-533
Predsjednica: Slavica Dudaš
e-mail: kaljina_rijeka@yahoo.com

Kulturno-prosvjetno društvo Rusina i Ukrajinaca “Rušnjak” PGŽ
Branka Laginje 39
51211 Matulji
tel: 275-418, 407-391
Predsjednik: Vladimir Provči
e-mail: vladimir.provci@gmail.com

Mađarska kulturna udruga “Baross”
Kozala 26
tel: 514-728
fax: 272-707
Predsjednica: Erzsebet Kolar
e-mail: barossi@ri.t-com.hr

Matica Slovačka u Republici Hrvatskoj
Ogranak Rijeka
Korzo 35
tel: 336-756
Predsjednica: Miroslava Gržinić
e-mail: matica.slovacka@ri.t-com.hr
www.savez-slovaka.hr

Nacionalna zajednica Crnogoraca Rijeka
Križanićeva 2/1
tel/fax: 371-003
Predsjednik: Jovan Abramović
e-mail: nzcgri@ri.t-com.hr

Poljska kulturna udruga “Fryderyk Chopin”
Korzo 35
tel: 214- 707
Predsjednica: Lilliana Hanna Tolj
e-mail: chopin.ri@ri.t-com.hr

Romski teatar “Chaplin”
Vodovodna 35

Slovenski dom – KPD “Bazovica” Rijeka
Podpinjol 43
tel: 215-406
fax: 334-977
Predsjednik: dr.sc. Jasmina Dlačić
e-mail: slovenski-dom-ri@ri.t-com.hr
www.bazovica.hr

Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta” Rijeka
Trg Sv. Barbare 1
tel: 330-867
fax. 330-873
Predsjednica: Jovica Radmanović
e-mail: rijeka@prosvjeta.net
www.prosvjeta.net

Udruga Aškalija PGŽ
Plase 64B
tel: 251 – 189
Predsjednik: Sadik Krasnić

Udruga mladih Roma Rijeka “Romska budućnost”
Emilija Randića 16
Predsjednik: Etem Fazli
tel. 0922168995
e-mail: etem67@gmail.com

Udruga Roma-Rijeka
Giordano Bruno 16
Predsjednik: Ismet Mutiši

Udruga žena Romkinja “Bolji život”

Zajednica Albanaca Primorsko-goranske županije
Pavlinski trg 5
tel: 337-529
Predsjednica: Ermina Lekaj Prljaskaj
e-mail: ermina_lekaj@hotmail.com

Udruga Makedonsko kulturno društvo “Ilinden”
Matačićeva 5
tel: 312-029
fax: 312-175
Predsjednica: Ilija Hristodulov
e-mail: ilinden@ri.t-com.hr

Zajednica Roma “Romsko jedinstvo”
Blaža Polića 2
tel/fax: 211-542
Predsjednik: Surija Mehmeti
e-mail: romsko.jedinstvo@ri.t-com.hr

Zajednica Srba
Krešimirova 8/I
tel: 332 178
Predsjednik: Milan Popadić
e-mail: zsr@ri.t-com.hr

Zajednica Talijana Rijeka
Uljarska 1
tel: 321- 999
fax: 212-238
Predsjednica: Orietta Marot
e-mail: circolo@comunita-degli-italiani-fiume.hr

Židovska omladina Rijeke – SIMHA
Ive Marinkovića 10
Predsjednik: Filip Kohn

Zajednica Crnogoraca Primorsko-goranske županije
Pomerio 22
tel/fax: 323-155
Predsjednik: Ljubo Radović
e-mail: montenegrina@ri.t-com.hr
www.montenegro-rijeka.hr

Ruski dom – Udruga ruske nacionalne manjine u PGŽ-u
Strossmayerova 2/c
mob.: 0911216098
Predsjednica: Natalia Marčelja
e-mail: cro.rus@mail.com

Udruga mladih Bošnjaka i prijatelja Grada Rijeke i PGŽ
Zagrebačka 6a
tel.: 337-284
Predsjednica: Vildana Semić
e-mail: umbipripgz@gmail.com

Kulturno-umjetničko društvo “Bosna Rijeka”
Zagrebačka 16a
tel: 312-072
Predsjednik: Vinko Stamenić

Njemačko-austrijska unija
Tizianova 1
Predsjednik: Kristijan Grunhut
www.dounau.com
e-mail: info@dounau.com
p@dounau.com

Na vrh