Home » Vijeće makedonske nacionalne manjine za Grad Rijeku

Vijeće makedonske nacionalne manjine za Grad Rijeku

VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU
SOVET NA MAKEDONSKOTO NACIONALNO MALCINSTVO ZA GRAD RIJEKA

 • ADRESA: Matačićeva 5
 • TEL: 312-029
 • FAX: 312-175
 • e-mail: vijmaknacmanjine.ri@optinet.hr

Predsjednica: Lidija Božić

Zamjenica: Sanda Trenevska Hreljac

Članovi:

 • Ilija Hristodulov
 • Stojanka Ivšić
 • Dragica Malinić
 • Vancho Milchov
 • Lena Pešun
 • Magda Dinova
 • Ivan Dunoski
 • Vasa Livajić
 • Velimir Lozanovski
 • Renata Matić
 • Ilija Mladenov
 • Spasena Mladenova
 • Dražen Todorovski
Na vrh Skip to content