Home » Vijeće slovenske nacionalne manjine za Grad Rijeku

Vijeće slovenske nacionalne manjine za Grad Rijeku

VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU
SVET SLOVENSKE NARODNE MANJŠINE REKE

 • ADRESA: Podpinjol 43
 • TEL: 215-406
 • FAX: 334-977
 • E-mail: vj.slo.nm.ri@gmail.com

ČLANOVI VIJEĆA

 1. BORIS REJEC, predsjednik
 2. ANA HROMIN, zamjenica predsjednika
 3. MILAN GRLICA
 4. MARIJA BIRK
 5. JASMINA DLAČIĆ
 6. BOŽA GRLICA
 7. LJUDMILA BARBALIČ
 8. LOREDANA JURKOVIĆ
 9. MARTA VITAZ
 10. ZARJA DLAČIĆ
 11. IVAN HAREJ
 12. JOSIP DIMITRI JELOVČAN-BULATOVIĆ
 13. DRAGICA RIZMAN
 14. MARIJA TRAVNER
 15. MARIJANA KOŠUTA BANKOVIĆ
Na vrh