Home » Vijeće romske nacionalne manjine za Grad Rijeku

Vijeće romske nacionalne manjine za Grad Rijeku

VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU
ĆIDINIPE ROMENGORO NACIONALNIKANO MINJORITETI E FORESKO RIJEKAKORO

 • ADRESA: Zanonova 1B
 • TEL: 211-542
 • FAX: 211-542
 • e-mail: romskovijece.ri@gmail.com

Predsjednica: Ingrid Redžepi

Zamjenica: Rafaella Redžepi

Članovi:

 • Ankica Gemali
 • Đani Avdo
 • Hatmone Gemali
 • Ramo Halavać
 • Ljelja Ibiši
 • Nafije Ibrahim
 • Bekteš Redžepi
 • Keziba Šakaj
 • Raza Redžepi
 • Erdina Najev
 • Hata Kurto
 • Senada Mutishi
 • Jeldza Sokoli
Na vrh Skip to content