Home » Vijeće bošnjačke Nacionalne Manjine za Grad Rijeku

Vijeće bošnjačke Nacionalne Manjine za Grad Rijeku

 • ADRESA: Zagrebačka 6A, 51000 Rijeka
 • TELEFON: 051 / 337 – 284
 • FAX: 051 / 459 – 619
 • E-mail: vbnmgri@gmail.com

Predsjednik: Alen Civić

Zamjenica: Amina Emić

Članovi:

 • Ekrem Budimlić
 • Ammar Đikić
 • Amela Alijagić
 • Rasim Alijagić
 • Redžo Alibašić
 • Jusuf Brković

Kratki opis dosadašnje djelatnosti VBNM za Grad Rijeku

Vijeće Bošnjačke Nacionalne Manjine za Grad Rijeku osnovano je 11. srpnja 2003. godine u Rijeci kao punopravna institucija sa ciljem proklamiranja sloboda, jednakosti i Nacionalne ravnopravnosti naše manjine. Već od dana osnivanja VBNM aktivno sudjeluje u brojnim aktivnostima Grada Rijeke i svojim radom pokušava privući što veći broj Bošnjaka i pripadnika drugi Nacionalnih Manjina u Gradu Rijeci.

VBNM za Grad Rijeku je aktivno angažirano u cilju planiranja i razrade projekta upoznavanja i druženja mladih Bošnjaka našeg Grada, uz promicanje njihovih potencijala i interesa, a samim tim i u ostvarivanju međunarodne suradnje. Tako je kroz niz godina svog uspješnog rada organizirao brojne kulturno-umjetničke manifestacije dovodeći čuvena kulturno-umjetnička društva sa područja čitave Bosne i Hercegovine. Također je upoznao širu javnost Grada Rijeke sa najvažnijim datumima i blagdanima matične države kroz brojne manifestacije i gostovanja eminentnih stručnjaka na poljima kulture, književnosti, politike, religije, evropskih integracija.

Velika pažnja se posvećuje suradnji sa ostalim institucijama Grada Rijeke, ostalim bošnjačkim institucijama (VBNM za PGŽ, Bošnjačka Nacionalna Zajednica za Grad Rijeku i PGŽ, Udruga Bošnjaka branitelja domovinskog rata Hrvatske – ogranak Grada Rijeke) te sa svim Vijećima Nacionalnih Manjina koje djeluju u Rijeci i PGŽ.

Dobru suradnju Vijeće ima sa svim medijima koji djeluju na nivou Grada Rijeke, PGŽ te cijele Republike Hrvatske i u toj suradnji ima pozitivna iskustva, kroz gostovanja u mnogim RTV emisijama o manjinama. Uvelike je prisutno aktivno oglašavanje u štampi Grada Rijeke i na web stranicama.

Danas, Vijeće je posebno orijentirano na davanje podrške mladim Bošnjacima i njihovim brojnim projektima na poljima kulture, politike i znanosti. Tako je u okviru Vijeća 02. veljače 2008.god., osnovan Odbor Mladih.

Neke od najznačajnijih manifestacija gdje je Vijeće bilo organizator, i/ili suorganizator:

1.  Kulturne manifestacije

 • Okrugli stol na temu „Sevdalinka kao glazbeni most“
 • Izložba fotografija autora Josipa Ušaja pod nazivom“Sarajevu u   pohode-Gradovi nadživljavaju svoje rušitelje
 • Koncert sevdalinke Ibrice Jusić pod nazivom“Sevdalinka kao glazbeni most-Amanet 2“
 • Promocija knjige Fahrudina Nikšića „ Miris Nijeta“
 • Promocija knjige Fatmira Alispahića „ Marketing tragedije“
 • Organizacija Bajramskih sijela
 • Promocije knjiga Edina Okanovića
 • Nastupi kulturno-umjetničkih društava

2. Obilježavanje značajnijih datuma za BiH

 • Stručni skup Bošnjaci u Hrvatskoj
 • Posjeta memorijalnog centra Potočari u Srebrenici
 • Obilježavanje dana neovisnosti BiH
 • Obilježavanje dana državnosti BiH

3. Sportske manifestacije

4. Likovne manifestacije i izložbe slike Murisa Čorbića

Na vrh Skip to content