Home » Vijeće albanske nacionalne manjine za Grad Rijeku

Vijeće albanske nacionalne manjine za Grad Rijeku

VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU

KESHILLI I PAKICES TE KOMBIT SHQIPETAR PER QYTETIN E RIJEKES

  • ADRESA: Pavlinski trg 5
  • TEL: 315-181
  • FAX: 315-181
  • E-mail: info@urar-sahatciu.hr
  • web: www.alb-ri.org

ČLANOVI VIJEĆA:

  1. MITHAT SAHATČIU, predsjednik
  2. EJUP HISENAJ, zamjenik predsjednika
  3. FANI SHAHINI
  4. SUADA SHAHINI
  5. TON MARKU
  6. FANNOL SHAHINI
  7. SAMI BEKAJ
  8. BELINDA DEJHALLA
  9. LJENA OROŠI
  10. DIJANA SAHATČIU
  11. ANTONETA VILIĆ
  12. JUSUF JAŠARI
  13. IBRAHIM JAŠARI
  14. MUTALIP JAŠARI
  15. PATRICIJA KATIĆ
Na vrh