Home » Nacionalne manjine u Gradu Rijeci

Nacionalne manjine u Gradu Rijeci

panorama-rijeka

Na području Grada Rijeke žive pripadnici različitih nacionalnih manjina koje njeguju svoja etnička, jezična, kulturna i vjerska obilježja kojima na svoj način obogaćuju društveni, kulturni, gospodarski život grada.

U javnom životu grada manjine sudjeluju putem vijeća nacionalnih manjina i putem svojih udruga koje njeguju jezik, običaje, kulturu i folklor nacionalnih manjina i imaju dugu tradiciju djelovanja u Rijeci.

Grad Rijeka posebno je ponosan na već tradicionalnu manifestaciju Etno smotra na kojoj sudjeluju udruge nacionalnih manjina, koje zajedno sa svojim gostima, u nekoliko dana trajanja Etno smotre predstavljaju jezik, kulturu i običaje svoje nacionalne manjine.

manjine

Prema posljednjem provedenom popisu stanovništva 2011. godine u gradu Rijeci živi 17.785 pripadnika nacionalnih manjina što čini 13,83 % stanovništva Grada.

  • Odluka o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku (“Službene novine” PGŽ broj 47/06)
  • Odluka o izmjeni Odluke o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku (“Službene novine” PGŽ broj 51/08)
  • Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci u 2015. godini (“Službene novine” Grada Rijeke 14/14)

 

Na vrh Skip to content