Home » Udruge nacionalnih manjina

Udruge nacionalnih manjina

Češka beseda
Ćićarijska 20
tel: 373-587
Predsjednica: Snježana Husak
e-mail: ceskabeseda@gmail.com
www.ceskabesedarijeka.hr

Bošnjačka nacionalna zajednica za Primorsko-goransku županiju
Vodovodna 15b
tel/fax: 337-284
Predsjednik: Rasim Alijagić
e-mail: bnzpgzvodovodna15@gmail.com

Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Primorsko-goranske županije
Šetalište XIII. divizije 99
tel: 330-311
Predsjednica: Zdenka Šibalin Klepac
e-mail: hmdk.rijeka@gmail.com

Hrvatsko-austrijsko društvo Rijeka – HAD
Stjepana Konzula Istranina 2
tel: 211-717
Predsjednik: Sven Maričić

Društvo Rusina i Ukrajinaca “Kaljina” Rijeka
Kučićki put 31
tel: 098 9348943
Predsjednik: Boris Denisjuk
e-mail: kaljina_rijeka@yahoo.com

Kulturno društvo Rusina i Ukrajinaca “Rušnjak” PGŽ
Giuseppe Duella 2b
tel: 275-418, 407-391
Predsjednik: Vladimir Provči
e-mail: vladimir.provci@gmail.com

Matica Slovačka Rijeka
Hosti 80B
tel: 336-756 / 0917215604
Predsjednica: Miroslava Gržinić
e-mail: matica.slovacka@ri.htnet.hr

Nacionalna zajednica Crnogoraca Rijeka
Križanićeva 2/1
tel/fax: 371-003
Predsjednik: Želimir Novaković
e-mail: nzcgri@ri.t-com.hr

Slovenski dom – KPD “Bazovica” Rijeka
Podpinjol 43
tel: 215-406
fax: 334-977
Predsjednica: Jasmina Dlačić
e-mail: slovenskidom@bazovica.hr
www.bazovica.hr

Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta” Pododbor Rijeka
Trg Sv. Barbare 1
tel: 330-867
fax. 330-873
Povjerenik: Đuro Budisavljević
e-mail: rijeka@prosvjeta.net
www.prosvjeta.net

Srpsko kulturno društvo “Vreteno” Rijeka
Krešimirova 8/1
tel. 091 5379300
Predsjednica: Vesna Blanuša
e-mail: vesna.blanusa@gmail.com

Kulturno umjetničko društvo “SEVDAH”
Pionirska 8A
tel: 095 1995600
Predsjednica: Jasna Peršić
e-mail: jasna.persic.kudsevdah@gmail.com

Udruga Aškalija PGŽ
Plase 64B
tel: 251–189
Predsjednik: Sadik Krasnić

Udruga RoMorčić
Corrada Iliassicha 5
Predsjednik: Bekteš Redžepi
tel. 091 5420446 / 091 5853596
e-mail: udruga.romorcic@gmail.com

Zajednica Albanaca Primorsko-goranske županije
Pavlinski trg 5
tel: 337-529
Predsjednik: Valentin Lleshi

Makedonsko kulturno društvo “Ilinden”
Matačićeva 5
tel: 312-029
fax: 312-175
Predsjednica: Ivona Dunovski Mitev
e-mail: ilinden.rijeka@gmail.com

Zajednica Srba Rijeka
Krešimirova 8/I
tel: 332-178
Predsjednik: Milan Popadić
e-mail: zsr@ri.t-com.hr

Zajednica Talijana Rijeka
Uljarska 1
tel: 321-990 / 097 7297006
Predsjednica: Melita Scuicca
e-mail: cifiume70@gmail.com

Židovska omladina Rijeke – SIMHA
Moše Albaharija 7/7
tel: 336-032
Predsjednik: Filip Kohn
e-mail: filiprijeka34@gmail.com

Savez Crnogoraca Hrvatske
Pomerio 22
tel: 642-477
Predsjednik: Ljubo Radović
e-mail: montenegrina@ri.t-com.hr

Ruski dom – Udruga ruske nacionalne manjine u PGŽ-u
Strossmayerova 2/c
tel:  091 1216098
Predsjednica: Natalia Marčelja
e-mail: cro.rus@mail.com

Udruga mladih Bošnjaka i prijatelja Grada Rijeke i PGŽ
Zagrebačka 6a
tel.: 337-284
Predsjednica: Edvina Čehajić
e-mail: umbipripgz@gmail.com

 

Na vrh Skip to content