Home » Udruge nacionalnih manjina

Udruge nacionalnih manjina

Demokratska zajednica Mađara
Šetalište XIII. divizije 99.
tel/fax: 330 -311
Predsjednica: Eva Viola
e-mail: eva.viola2@gmail.com

Češka beseda
Ćićarijska 20
tel: 269-344
Predsjednica: Franciska Husak
e-mail: ceskabeseda@gmail.com
www.ceskabesedarijeka.hr

Bošnjačka nacionalna zajednica za Primorsko-goransku županiju
Vodovodna 15b
tel/fax: 337-284
Predsjednik: Rasim Alijagić
e-mail: bnzpgzvodovodna15@gmail.com

Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Primorsko-goranske županije
Jelačićev trg 1
tel: 0989423540
Predsjednica: Eva Viola
e-mail: eva.viola2@gmail.com

Hrvatsko-austrijsko društvo Rijeka – HAD
Stjepana Konzula Istranina 2
tel: 211-717
Predsjednica: Jagoda Špalj

Društvo Rusina i Ukrajinaca “Kaljina” Rijeka
Kučićki put 31
tel: 0989348943
Predsjednik: Boris Denisjuk
e-mail: kaljina_rijeka@yahoo.com

Kulturno društvo Rusina i Ukrajinaca “Rušnjak” PGŽ
Giuseppe Duella 2b
tel: 275-418, 407-391
Predsjednik: Vladimir Provči
e-mail: vladimir.provci@gmail.com

Matica Slovačka Rijeka
Korzo 35
tel: 336-756; 0917215604
Predsjednica: Miroslava Gržinić
e-mail: matica.slovacka@ri.htnet.hr
Facebook: Matica Slovačka Rijeka

Nacionalna zajednica Crnogoraca Rijeka
Križanićeva 2/1
tel/fax: 371-003
Predsjednik: Aleksandar Kovačević Crnić
e-mail: nzcgri@ri.t-com.hr

Poljska kulturna udruga “Fryderyk Chopin”
Korzo 35
tel: 214- 707
Predsjednica: Jolanta Čar
e-mail: chopin.ri@ri.t-com.hr

Slovenski dom – KPD “Bazovica” Rijeka
Podpinjol 43
tel: 215-406
fax: 334-977
Predsjednik: Zvonimir Stipetić
e-mail: slovenskidom@bazovica.hr
www.bazovica.hr

Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta” Pododbor Rijeka
Trg Sv. Barbare 1
tel: 330-867
fax. 330-873
Predsjednik: Jovica Radmanović
e-mail: rijeka@prosvjeta.net
www.prosvjeta.net

Kulturno umjetničko društvo “SEVDAH”
Ružićeva 18a
tel: 091 1514472
Predsjednik: Nihad Dizdarević
e-mail: honi@inet.hr

Udruga Aškalija PGŽ
Plase 64B
tel: 251 – 189
Predsjednik: Sadik Krasnić

Udruga mladih Roma Rijeka “Romska budućnost”
Emilija Randića 16
Predsjednik: Etem Fazli
tel. 0922168995
e-mail: etem67@gmail.com

Udruga RoMorčić
Corrada Iliassicha 5
Predsjednik: Bekteš Redžepi
tel. 0915420446/0915853596
e-mail: udruga.romorcic@gmail.com

Zajednica Albanaca Primorsko-goranske županije
Pavlinski trg 5
tel: 337-529
Predsjednica: Suzana Jakupi

Makedonsko kulturno društvo “Ilinden”
Matačićeva 5
tel: 312-029
fax: 312-175
Predsjednica: Ivona Dunovski Mitev
Dopredsjednice: Vanđa Kalić i Lidija Božić
e-mail: ilinden.rijeka@gmail.com

Zajednica Roma “Romsko jedinstvo”
Blaža Polića 2a
tel/fax: 211-542
Predsjednik: Surija Mehmeti
e-mail: romsko.jedinstvo@ri.t-com.hr

Zajednica Srba
Krešimirova 8/I
tel: 332 178
Predsjednik: Milan Popadić
e-mail: zsr@ri.t-com.hr

Zajednica Talijana Rijeka
Uljarska 1
tel: 321- 990, 097 7297006
Predsjednica: Melita Scuicca
e-mail: cifiume70@gmail.com

Židovska omladina Rijeke – SIMHA
Moše Albaharija 7/7
tel: 336 – 032
Predsjednik: Filip Kohn
e-mail: filiprijeka34@gmail.com

Savez Crnogoraca Hrvatske
Pomerio 22
tel/fax: 323-155
Predsjednik: Zoran Šuković
e-mail: montenegrina@ri.t-com.hr

Ruski dom – Udruga ruske nacionalne manjine u PGŽ-u
Strossmayerova 2/c
mob.: 0911216098
Predsjednica: Natalia Marčelja
e-mail: cro.rus@mail.com

Udruga mladih Bošnjaka i prijatelja Grada Rijeke i PGŽ
Zagrebačka 6a
tel.: 337-284
Predsjednica: Edvina Čehajić
e-mail: umbipripgz@gmail.com

Kulturno-umjetničko društvo “Bosna Rijeka”
Zagrebačka 16a
tel: 312-072
Predsjednik: Vinko Stamenić
e-mail: kudbosna@gmail.com

Na vrh Skip to content