Home » Nacionalne manjine u Gradu Rijeci

Nacionalne manjine u Gradu Rijeci

panorama-rijeka

Na području Grada Rijeke žive pripadnici različitih nacionalnih manjina koje njeguju svoja etnička, jezična, kulturna i vjerska obilježja kojima na svoj način obogaćuju društveni, kulturni i gospodarski život grada.

U javnom životu grada manjine sudjeluju putem vijeća nacionalnih manjina i putem svojih udruga koje njeguju jezik, običaje, kulturu i folklor nacionalnih manjina i imaju dugu tradiciju djelovanja u Rijeci.
Odluka o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina za Grad Rijeku | Službene novine (rijeka.hr) (“Službene novine” Grada Rijeke broj 23/19)

Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2022. godini | Službene novine (rijeka.hr) (“Službene novine” Grada Rijeke broj 16/21)

Prema posljednjem Popisu stanovništva provedenom 2021. godine u Gradu Rijeci živi 12.104 pripadnika nacionalnih manjina što čini 11.20% stanovništva Grada i to kako slijedi:

 

NACIONALNE MANJINE
U GRADU RIJECI

 

 

BROJ

 

%

Albanci 522 0,48
Austrijanci 10 0,01
Bošnjaci 1.696 1,57
Bugari 11 0,01
Crnogorci 241 0,22
Česi 77 0,07
Mađari 130 0,12
Makedonci 240 0,22
Nijemci 58 0,05
Poljaci 29 0,03
Romi 515 0,48
Rumunji 24 0,02
Rusi 64 0,06
Rusini 17 0,02
Slovaci 40 0,04
Slovenci 596 0,55
Srbi 5.537 5,13
Talijani 1.569 1,45
Turci 26 0,02
Ukrajinci 77 0,07
Vlasi 3 0,00
Židovi 6 0,01
Ostali 616 0,57

Izvor: Popis stanovništva 2021.(https://popis2021.hr/)
Popis 2021-Stanovnistvo po gradovima i općinama.

Na vrh Skip to content