Home » Vijesti » Održan prijam za nove predsjednike vijeća nacionalnih manjina

Održan prijam za nove predsjednike vijeća nacionalnih manjina

Danas su u Salonu Grada Rijeke nove predsjednike Vijeća nacionalnih manjina Grada Rijeke primili gradonačelnik Vojko Obersnel, predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić Bukovac, zamjenik gradonačelnika Marko Filipović i pročelnica Ureda Grada Rijeke Verena Lelas Turak. Ovo je četvrti mandat Vijeća (prvi izbori su bili 2003. godine), a po prvi puta je i češka nacionalna manjina ostvarila pravo na izbor predstavnika.

Izbori za devet vijeća nacionalnih manjina: albansko, bošnjačko, crnogorsko, mađarsko, makedonsko, romsko, slovensko, srpsko i talijansko te izbori za predstavnika češke nacionalne manjine koja je po prvi puta ostvarila pravo na izbor predstavnika, održani su u Gradu Rijeci 31. svibnja 2015. godine.

Današnjem prijamu prisustvovali su: predsjednik Vijeća albanske nacionalne manjine Mithat Sahatčiu i zamjenik Ejup Hisenaj; zamjenica  Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Emina Jusufspahić; predsjednica Vijeća crnogorske nacionalne manjine Dušanka Bešlić i zamjenica Sanja Lakić; predsjednik Vijeća mađarske nacionalne manjine dr. sc. Tibor Poganj; predsjednica Vijeća makedonske nacionalne manjine Vanđa Kalić i zamjenik Ilija Hristodulov; predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Ismet Mutiši i zamjenik Ismet Mahmut; predsjednik Vijeća slovenske nacionalne manjine Boris Rejec; zamjenik Vijeća srpske nacionalne manjine  Goran Tatalović; predsjednica Vijeće talijanske nacionalne manjine, Irene Mestrovich i predstavnica češke nacionalne manjine Snježana Herceg.

Vijeće nacionalnih manjina je pravna osoba koja je obvezna registrirati se u Registar vijeća nacionalnih manjina koji se vodi pri ministarstvu nadležnom za poslove opće uprave. Članovi vijeća nacionalne manjine svoje dužnosti obavljaju u pravilu na dragovoljnoj osnovi s pažnjom dobrog gospodara. Sredstva koja vijeće nacionalne manjine ostvari od svoje imovine, od donacija, poklona, nasljedstva ili po drugom osnovu, mogu se koristiti samo za djelatnosti i poslove od značaja za nacionalnu manjinu utvrđene u programu nacionalne manjine. Jedinice lokalne samouprave, prema odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina obvezne su osigurati sredstva rad vijeća nacionalnih manjina uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, a mogu osigurati sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća. U Proračunu Grada Rijeke za 2016. godinu je osigurano 900.000 kuna za vijeća nacionalnih manjina.

Na području Grada Rijeke žive pripadnici različitih nacionalnih manjina koje njeguju svoja etnička, jezična, kulturna i vjerska obilježja kojima na svoj način obogaćuju društveni, kulturni, gospodarski život grada. U javnom životu grada manjine sudjeluju putem vijeća nacionalnih manjina i putem svojih udruga koje njeguju jezik, običaje, kulturu i folklor nacionalnih manjina i imaju dugu tradiciju djelovanja u Rijeci. Prema posljednjem provedenom popisu stanovništva 2011. godine u gradu Rijeci živi 17.785 pripadnika nacionalnih manjina što čini 13,83 % stanovništva grada.

(I.B. 26.1.2016)

Nacionalne manjine u Gradu Rijeci

Prema posljednjem Popisu stanovništva provedenom 2021. godine u Gradu Rijeci živi 12.104 pripadnika nacionalnih manjina što čini 11.20% stanovništva Grada. Opširnije

Anketa

Da li ste upoznati sa radom Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku?

Rezultati

Loading ... Loading ...
Na vrh Skip to content